top of page

S K A L K A  V E Ž A  P O N Ú K A  

6  I Z I E B  /  18   L Ô Ž O K

 

P R Í Z E M I E :  S P O L O Č E N S K Á  M I E S T N O S Ť / K U C H Y Ň A
 

P R V É  P O S C H O D I E :  3   I Z B Y  /  9   L Ô Ž O K 

S O C I Á L N E  Z A R I A D E N I A
 

D R U H É  P O S C H O D I E :  3   I Z B Y  /  9   L Ô Ž O K 

S O C I Á L N E  Z A R I A D E N I A
 

P4.jpg

P R Í Z E M I E

SPOLOČENSKÁ MIESTNOSŤ

KUCHYŇA

P4.jpg
IMG_5425-HDR.jpg
IMG_5422-HDR.jpg

P R V É

P O S C H O D I E

1x DVOJLÔŽKOVÁ IZBA

+ SOCIÁLNE ZARIADENIE

1x TROJLÔŽKOVÁ IZBA 
+ SOCIÁLNE ZARIADENIE

1X TROJLÔŽKOVÁ IZBA

D R U H É

P O S C H O D I E

1x DVOJLÔŽKOVÁ IZBA


1x TROJLÔŽKOVÁ IZBA

+ SOCIÁLNE ZARIADENIE


1x ŠTVORLÔŽKOVÁ IZBA

+ SOCIÁLNE ZARIADENIE

KUCHYNKA

2.1.6.jpg
bottom of page